Rekisteriseloste

Rekisteriseloste, laadittu 15.2.2018, päivitetty 4.12.2018.

Rekisterin nimi
Kurssihallintajärjestelmän henkilötietorekisteri

Rekisterin pitäjä
Maalahden kunta/Maalahden-Korsnäsin kansalaisopisto

Rekisterin vastuuhenkilö
Kansalaisopiston rehtori

Rekisteriasioita hoitava henkilö
Kansalaisopiston kansliahenkilökunta

Rekisterin käyttötarkoitus ja rekisterin pitämisen peruste
Henkilötiedot kerätään voidaksemme yksiselitteisesti yksilöidä opiskelijat ja opettajat, jotta kurssimaksut ja palkat kohdentuvat oikein. Henkilötietoja käytetään mahdollisia muutoksia yms. koskevia yhteydenottoja varten, kurssin vetäjälle laadittavaa päiväkirjaa varten.

Rekisterin tietosisältö

Pakolliset tiedot
Etu-ja sukunimi
Henkilötunnus
Osoite
S-posti
Matkapuhelinnumero

Käyttötarkoitus

Opiskelijoiden/opettajien yksilöiminen
Postitus
Käyttäjänimi ilmoittautumisjärjestelmässä
Viestit suoraan henkilölle

 

Opetushallituksen ja tilastokeskuksen lakisääteinen tilastointi
Sukupuoli
Äidinkieli
Koulutustaso

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot kerätään opiskelijoiden ja opettajien käyttäjätileiltä.

Säännönmukaiset henkilötietojen luovutukset
Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön muutoin kuin viranomaisille, joilla on lailliset perusteet käyttää tietoja toiminnasta. Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaaminen
Järjestelmää käytetään verkkoympäristössä aina SSL-suojatussa yhteydessä. Kurssihallintajärjestelmän käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja käyttäjäkohtaista salasanaa. Tiedot säilytetään rekisterin tietokannassa. Manuaalista aineistoa säilytetään lukituissa tiloissa.

Tarkastusoikeus
Asiakkaalla on henkilörekisterilain mukainen oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on tietokannassa. Pyyntö tietojen tarkastamisesta tehdään kirjallisesti rekisterinpitäjälle toimitettavalla lomakkeella osoitteeseen: Maalahden kunta, Malminkatu 5, 66100 Maalahti tai malax@malax.fi