Fritids- och kulturnämnden

Fritids- och kulturnämnden

Rönnqvist Jonas, ordförande och Storfors Sofia, vice ordförande
Podbicanin Meatrisa
Berts Johan
Hemming Heidi
Appel Mikael
Herrgård Anne
Snickars Hans
Åbonde Carl-Olof

Tallgren Jan, kommunstyrelsens representant

Sebbas Fanny, ungdomsfullmäktiges representant

Granås Anna

Holmblad Lars-Erik

Östling Tina