Kursavgifter och rabatter

Vid anmälan förbinder du dig att betala kursavgift. Den debiteras dig skilt per termin och kurs och betalas inte tillbaka.
Avgiften faktureras efter att kursen har startat. Då du anmäler dig bör du uppge din personbeteckning. Den behövs för faktureringen.

Ingrediens- och materialkostnader kan tillkomma och betalas då direkt åt kursledaren vid första kurstillfället. Meddelande om eventuella kostnader som tillkommer, finns utskrivet i kursbeskrivningen och meddelas också per sms till kursdeltagarna före kursstart.

Ett kurstillfälle kan av olika orsaker utebli under terminen. Detta ändrar inte på kursavgiften trots att kurstillfället inte tas igen.

 

Kursavgifter kan också betalas med Tyky- och Smartumsedlar:

-på motions-, yoga- och danskurser

Sedlarna är personliga och ska vara undertecknade med ditt namn. Ge dina sedlar till kursledaren då kursen börjar, dock senast tre (3) veckor efter kursstart. Inga kontanter tas emot eller ges tillbaka på sedlarna.

Vi accepterar också Smartum saldo om betalningen gjorts via Smartum nättjänsten inom två (2) veckor från kursstarten. Länk till Smartum nättjänst: https://www.smartum.fi/

Du som får en del eller hela avgiften betald av arbetsgivaren ska meddela det åt kursledaren då kursen börjar, dock senast tre (3) veckor efter kursstarten.

Fakturerad kurs krediteras inte mot motionssedlar eller andra förmåner.

malaxkorsnasmi tyky o smartum sedelbild

 

Studiesedlar

Utbildningsstyrelsen har beviljat institutet studie­sedlar som möjliggör rabatterade kursavgifter. Rabatten är 20 % enligt följande:

-pensionärer och seniorer (63 år och över): en kurs per termin i datateknik, språk eller en motionskurs märkt med en symbol

-invandrare: en valfri kurs per termin

-arbetslösa arbetssökande: en valfri kurs/ föreläsning per termin mot uppvisande av arbetskraftsbyråns kundkort till kansliet