Lov

Medborgarinstitutets kurser har:

höstlov fr.o.m. tisdag 19.10.2021 t.o.m. måndag 25.10.2021

Avvikelser och ändringar i kurstiderna under kursens gång kan uppkomma, men dessa meddelar läraren eller MI-kansliet i så fall om.