Lov

Medborgarinstitutets kurser har:

höstlov vecka 42 (12-18.10.2020)

sportlov vecka 9 (1-7.3.2021)

påsklov vecka 19 (1-4.4.2021)

Avvikelser och ändringar i kurstiderna under kursens gång kan uppkomma, men dessa meddelar läraren eller MI-kansliet i så fall om.