Lov

Medborgarinstitutets kurser har:

höstlov vecka 42 (14-20.10.2019)

sportlov vecka 9 (24.2-1.3.2020)

påsklov 10-13.4.2020

Avvikelser och ändringar i kurstiderna under kursens gång kan uppkomma, men dessa meddelar läraren eller MI-kansliet i så fall om.