Läsårskurser

En hel del av institutets kurser är läsårskurser, vilket betyder att kursen pågår både höst- och vårtermin. I kursprogrammet ser du vilka kurser som är läsårskurser genom att både höstens och vårens datum är utskrivna.

Om du är anmäld till en läsårskurs har du automatiskt en kursplats också på våren. Men om du inte tänker fortsätta kursen bör du avboka din kursplats till MI:s kansli så fort som möjligt. Annars debiteras också vårens kursavgift.