Lov

Medborgarinstitutets kurser har:

Höstlov 16-22.10.2023.

Avvikelser och ändringar i kurstiderna under kursens gång kan uppkomma, men dessa meddelar läraren eller MI-kansliet i så fall om.