Lov

Medborgarinstitutets kurser har:

Sportlov 27.2-5.3.2023.

Avvikelser och ändringar i kurstiderna under kursens gång kan uppkomma, men dessa meddelar läraren eller MI-kansliet i så fall om.