I fornlämningarnas spår

Lediga platser

Ja

Kursavgift

12,00 €

2.5. Utflykt till Hudholmen i Yttermalax, där vi tittar på hyddbottnar och förvaringsgropar från förromersk järnålder. Området har använts som säsongboplats, fiske- och sälfångstläger.
16.5. Utflykt till Storstenrösback i Norra Pörtom. Bronsålderstida gravfält. Storstenrösbacken är ett av Österbottens ståtligaste och bäst bevarade fornlämningsområden, med 17 större och mindre rösen. Ta med egen matsäck. Samlingsplats meddelas senare. Anmäl dig senast 23.4.

Lediga platser

Ja

Kurskod

130108

Kursavgift

12,00 €

Kursspråk

Svenska

Lärare

Margaretha Lindholm

Tidpunkt

02.05.2021 - 16.05.2021

Söndag 10:00-13:30

Lektioner: 8  (2 ggr)

Plats

Malax - Fornminnesplatser i Malax
66140 Malax