Bildkonstskolan, nybörjare

Kursavgift

68,00 €

En temadag eller ett besök till en konstutställning ingår i undervisningen. Vårutställning i april.

Kurskod

110302

Kursavgift

68,00 €

Kursspråk

Svenska

Lärare

Hannela Kuusk, Kajsa Lassander

Tidpunkt

17.01.2024 - 18.04.2024

Tilläggsinformation

Undervisningen fortsätter från hösten enligt läroplan. Inga nya deltagare tas emot.

Plats

Malax - Yttermalax skola, tecknesal
Malax kyrktået 5, 66100 Malax