Registerbeskrivning

Registerbeskrivningen är uppgjord 15.2.2018, uppdaterad 4.12.2018.

Registrets namn
Kursadministrationsprogrammets personregister

Registeransvarig
Malax kommun/Malax-Korsnäs medborgarinstitut

Registrets ansvarsperson
Medborgarinstitutets rektor

Registerärenden sköts av
Medborgarinstitutets kanslipersonal

Syftet med behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna samlas in för att entydigt kunna identifiera kursdeltagare och lärare så att kursavgifter och löner riktas till rätt person. Personuppgifterna används också för utskick och kontakt med den registrerade samt för uppgörande av dagböcker för kursledarna.

Registrets datainnehåll

Obligatoriska uppgifter
För- och efternamn
Personbeteckning
Adress
E-post
Mobiltelefonnummer

Används för

Identifiering av kursdeltagare/lärare
Postning
Användarnamn i anmälningssystemet
För meddelanden direkt till person

 

 

 

Lagstadgad statistik till utbildningsstyrelsen
och statistikcentralen
Kön
Modersmål
Utbildningsnivå
Huvudsaklig sysselsättning

 

Rutiner för insamlande av uppgifter
Personuppgifter samlas in vid kursdeltagares och lärares kontoregistrering.

Utlämnande av personuppgifter
Informationen i registret överlåts inte till utomstående part förutom till myndigheter som på lagstadgade grunder samlar in data om verksamheten. Uppgifterna i registret överförs inte till länder utanför EU- eller EES-området.

Principer för skyddandet av registret
All registrering av uppgifter i anmälningsskedet går via en säker SSL-skyddad https-förbindelse. Användningen av kursadministrationsprogrammet är skyddad med användarnamn och lösenord. Uppgifterna förvaras i registrets databas. Manuellt material förvaras i låsta utrymmen.

Granskningsrätt
Den registrerade har rätt att veta vilka uppgifter om honom/henne som lagrats i registret. Begäran om granskning av uppgifterna ska göras skriftligt med blankett till den registeransvariga på följande adress: Malax kommun, Malmgatan 5, 66100 Malax eller malax@malax.fi