Taiteen perusopetus

Grundläggande konstundervisning
Undervisningen i bildkonst följer en läroplan som fastställts enligt Utbildningsstyrelsens direktiv och anpassats till lokala förhållanden. En uppdaterad läroplan tas i bruk fr.o.m. 1.8.2018. Den allmänna lärokursen inom grundläggande konst består av gemensamma studier och temastudier och omfattar sammanlagt 500 timmar. De gemensamma studierna är 300 timmar och temastudierna 200 timmar. 

Undervisningen är målinriktad och framskrider från nivå till nivå. Den är i första hand avsedd för barn och unga, från 8 år. Undervisningen främjar utvecklingen av ett livslångt intresse för en konstart och ger eleverna färdigheter att söka sig till utbildning inom konstarten i fråga. Undervisningen ska stärka elevens förmåga att uttrycka sig, tolka och värdera. Både visuellt och verbalt. Lärandet är en process som utvecklar elevens kunnande och färdigheter på ett mångsidigt sätt.

Bekanta dig med läroplanen för grundläggande konstundervisning, allmän lärokurs.

 

Bildkonst
Inom bildkonst får du bekanta dig med, pröva på och fördjupa dig i allt möjligt. Allt ifrån 2-D, 3-D, skulptur och grafik till film, fotografi, performance och animation.

Inom teaterkonst bekantar vi oss med, undersöker och fördjupar oss i olika teaterformer, rörelsetekniker, kroppen och rösten som uttrycksredskap, teaterns olika delområden, förverkligar idéer till  föreställningar osv.

Temadag 2011 04