Grundläggande konstundervisning

Grundläggande konstundervisning

Malax-Korsnäs medborgarinstitut ordnar grundläggande konstundervisning i bildkonst och teaterkonst för barn och ungdomar i åldern 8-19 år. Undervisningen följer en läroplan som fastställts enligt Utbildningsstyrelsens direktiv och anpassats till lokala förhållanden. Den grundläggande konstundervisningen består av grundstudier (4 år) och fördjupade studier (3 år). Eleverna får ett slutintyg efter att ha fullgjort alla 10 studiehelheter.

 

bildkonst

Syftet med undervisningen i bildkonst är att öppna dörrarna till konstens kreativa värld. Eleverna tecknar, målar, konstruerar, fotograferar och lär sig använda olika tekniker och material. Genom roliga och skapande aktiviteter lär sig eleverna att uttrycka sig själva. Grundstudierna omfattar 240 undervisningstimmar, de fördjupade studierna 261 timmar.

 

Temadag 2011

bildkonst temadag

Grundläggande konstundervisning

Undervisningen i bildkonst och teaterkonst följer en läroplan som fastställts enligt Utbildningsstyrelsens direktiv och anpassats till lokala förhållanden. En uppdaterad läroplan togs i bruk fr.o.m. 1.8.2018. Den allmänna lärokursen inom grundläggande konst består av gemensamma studier och temastudier och omfattar sammanlagt 500 timmar. De gemensamma studierna är 300 timmar (5 läsår) och temastudierna 200 timmar (2 läsår).

Undervisningen är målinriktad och framskrider från nivå till nivå. Den är i första hand avsedd för barn och unga, från 8 år. Undervisningen främjar utvecklingen av ett livslångt intresse för en konstart och ger eleverna färdigheter att söka sig till utbildning inom konstarten i fråga. Undervisningen ska stärka elevens förmåga att uttrycka sig, tolka och värdera. Både visuellt och verbalt. Lärandet är en process som utvecklar elevens kunnande och färdigheter på ett mångsidigt sätt.

 

Bildkonst

Inom bildkonst får du bekanta dig med, pröva på och fördjupa dig i allt möjligt. Allt ifrån 2-D, 3-D, skulptur och grafik till film, fotografi, performance och animation.

Inom teaterkonst bekantar vi oss med, undersöker och fördjupar oss i olika teaterformer, rörelsetekniker, kroppen och rösten som uttrycksredskap, teaterns olika delområden, förverkligar idéer till  föreställningar osv.

 

Teaterkonst

Undervisningen i teaterkonst grundar sig på dramapedagogiska metoder. Barnet får bl.a. bekanta sig med teaterkonsten genom teater- och rollekar, utveckla sin fantasiförmåga, träna kropps- och röstuttryck, träna gestaltande och berättande. Allt i en lekfull och uppmuntrande miljö!

Temadag 2011